Đầu Tháng Giá Tốt – Vietnam Airlines ưu đãi 20% giá vé nội địa và quốc tế

Đầu Tháng Giá Tốt - Vietnam Airlines ưu đãi 20% giá vé nội địa và quốc tế

Chào đón tháng 2/2020, Chương trình khuyến mãi Đầu tháng giá tốt – Vietnam Airlines ưu đãi 20% giá vé các đường bay trong nước và quốc tế. Rất nhiều chuyến bay khuyến mãi đi trong nước và quốc tế với giá vé hấp dẫn đầu tháng 2 này. Nhanh tay đặt vé máy bay khuyến mãi của hãng Vietnam Airlines tại phòng vé máy bay Việt Mỹ ngay hôm nay.

Hotline: 0908 957 888 – 0917 999 035

Đầu Tháng Giá Tốt - Vietnam Airlines ưu đãi 20% giá vé nội địa và quốc tế
                 Đầu Tháng Giá Tốt – Vietnam Airlines ưu đãi 20% giá vé nội địa và quốc tế

Thời gian bán vé: Chỉ bán trong 5 ngày từ 03/02/2020 tới 07/02/2020

Giá vé khuyến mãi của các hành trình Nội địa

  • Giai đoạn chiều đi: 12/02/20-28/04/20  
  • Giai đoạn chiều về: 12/02/20-28/04/20
Từ Đến Giá vé một chiều
Buôn Mê Thuột Đà Nẵng 699.000 VND
Buôn Mê Thuột Hà Nội 919.000 VND
Buôn Mê Thuột Tp.Hồ Chí Minh 809.000 VND
Cần Thơ Hà Nội 1.249.000 VND
Chu Lai Hà Nội 789.000 VND
Đà Lạt Hà Nội 1.139.000 VND
Đà Lạt Tp.Hồ Chí Minh 809.000 VND
Đà Nẵng Ban Me Thuot 699.000 VND
Đà Nẵng Hải Phòng 809.000 VND
Đà Nẵng Hà Nội 919.000 VND
Đà Nẵng Nha Trang 699.000 VND
Đà Nẵng Tp.Hồ Chí Minh 919.000 VND
Đồng Hới Tp.Hồ Chí Minh 789.000 VND
Hải Phòng Tp.Hồ Chí Minh 1.139.000 VND
Hà Nội Buôn Mê Thuột 919.000 VND
Hà Nội Cần Thơ 1.249.000 VND
Hà Nội Chu Lai 809.000 VND
Hà Nội Đà Lạt 1.139.000 VND
Hà Nội Đà Nẵng 919.000 VND
Hà Nội Đồng Hới 919.000 VND
Hà Nội Huế 809.000 VND
Hà Nội Nha Trang 1.139.000 VND
Hà Nội Phú Quốc 1.139.000 VND
Hà Nội Pleiku 919.000 VND
Hà Nội Quy Nhơn 699.000 VND
Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 1.359.000 VND
Hà Nội Vinh 589.000 VND
Huế Hà Nội 809.000 VND
Huế Tp.Hồ Chí Minh 809.000 VND
Nha Trang Đà Nẵng 699.000 VND
Nha Trang Hà Nội 1.139.000 VND
Nha Trang Tp.Hồ Chí Minh 809.000 VND
Phú Quốc Hà Nội 1.139.000 VND
Phú Quốc Tp.Hồ Chí Minh 919.000 VND
Pleiku Hà Nội 899.000 VND
Pleiku Tp.Hồ Chí Minh 789.000 VND
Quy Nhơn Hà Nội 679.000 VND
Quy Nhơn Tp.Hồ Chí Minh 789.000 VND
Thanh Hóa Tp.Hồ Chí Minh 1.009.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Buôn Mê Thuột 809.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Đà Lạt 809.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Đà Nẵng 919.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Hải Phòng 1.139.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Nha Trang 809.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Hà Nội 1.359.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Phú Quốc 919.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Huế 809.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Pleiku 809.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Quy Nhơn 809.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Thanh Hóa 1.029.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Vinh 1.249.000 VND
Vinh Hà Nội 589.000 VND
Vinh Tp.Hồ Chí Minh 1.249.000 VND
Đồng Hới Hà Nội 899.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Đồng Hới 809.000 VND
Đồng Hới Tp.Hồ Chí Minh 789.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Chu Lai 809.000 VND
Chu Lai Tp.Hồ Chí Minh 789.000 VND
Hà Nội Tuy Hòa 699.000 VND
Tuy Hòa Hà Nội 679.000 VND
Hải Phòng Đà Nẵng 809.000 VND
Đà Nẵng Hải Phòng 809.000 VND
Đà Nẵng Cần Thơ 699.000 VND
Cần Thơ Đà Nẵng 809.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Vân Đồn 809.000 VND
Vân Đồn Tp.Hồ Chí Minh 809.000 VND

Giá vé khuyến mãi của các hành trình Quốc tế

Từ Đến Giá vé khứ hồi
Hà Nội Bangkok 135USD
Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 130USD
Đà Nẵng Bangkok 135USD
Tp.Hồ Chí Minh Phuket 130USD
Hà Nội Kuala Lumpur 101USD
Tp.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 94USD
Hà Nội Singapore 165USD
Tp.Hồ Chí Minh Singapore 153USD
Hà Nội Yangon 134USD
Tp.Hồ Chí Minh Yangon 150USD
Tp.Hồ Chí Minh Jakarta 190USD
Tp.Hồ Chí Minh Bali 192USD
Hà Nội Siem Reap 169USD
Tp.Hồ Chí Minh Siem Reap 254USD
Hà Nội Luang Prabang 209USD
Tp.Hồ Chí Minh Vientiane 259USD
Hà Nội Vientiane 209USD
Hà Nội Bắc Kinh 389USD
Hà Nội Quảng Châu 240USD
Tp.Hồ Chí Minh Quảng Châu 280USD
Đà Nẵng Quảng Châu 329USD
Hà Nội Thành Đô 240USD
Hà Nội Thượng Hải 464USD
Tp.Hồ Chí Minh Thượng Hải 347USD
Hà Nội Hồng Công 198USD
Tp.Hồ Chí Minh Hồng Công 177USD
Hà Nội Cao Hùng 169USD
Hà Nội Đài Bắc 169USD
Tp.Hồ Chí Minh Cao Hùng 164USD
Tp.Hồ Chí Minh Đài Bắc 164USD
Hà Nội Tokyo 559USD
Hà Nội Nagoya 678USD
Hà Nội Fukuoka 664USD
Hà Nội Osaka 602USD
Tp.Hồ Chí Minh Fukuoka 579USD
Tp.Hồ Chí Minh Nagoya 593USD
Tp.Hồ Chí Minh Tokyo 554USD
Đà Nẵng Osala 318USD
Tp.Hồ Chí Minh Osaka 598USD
Đà Nẵng Tokyo 394USD
Tp.Hồ Chí Minh Seoul 315USD
Đà Nẵng Seoul 315USD
Hà Nội Seoul 320USD
Nha Trang Seoul 289USD
Hà Nội Busan 315USD
Tp.Hồ Chí Minh Busan 533USD
Đà Nẵng Busan 310USD
Hà Nội Moscow 564USD
Hà Nội London 892USD
Tp.Hồ Chí Minh London 887USD
Hà Nội Paris 862USD
Tp.Hồ Chí Minh Paris 817USD
Hà Nội Frankfurt 857USD
Tp.Hồ Chí Minh Frankfurt 825USD
Hà Nội Sydney 559USD
Tp.Hồ Chí Minh Sydney 474USD
Tp.Hồ Chí Minh Melbourne 462USD
Singapore Hà Nội 217 SGD
Singapore Tp.Hồ Chí Minh 196 SGD
Bangkok Hà Nội 4,505 THB
Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 4,345 THB
Kuala Lumpur Hà Nội 414 MYR
Kuala Lumpur Tp.Hồ Chí Minh 340 MYR
Yangon Hà Nội 142USD
Yangon Tp.Hồ Chí Minh 149USD
Jakarta Tp.Hồ Chí Minh 3,788,200IDR
Siem Reap Hà Nội 302USD
Siem Reap Tp.Hồ Chí Minh 227USD
Phnom Penh Hà Nội 198USD
Phnom Penh Tp.Hồ Chí Minh 140USD
Luang Prabang Hà Nội 182USD
Luang Prabang Tp.Hồ Chí Minh 201USD
Vientiane Hà Nội 190USD
Vientiane Tp.Hồ Chí Minh 209USD
Melbourne Hà Nội 752AUD
Melbourne Tp.Hồ Chí Minh 763AUD
Sydney Hà Nội 706AUD
Sydney Tp.Hồ Chí Minh 779AUD
Bắc Kinh Hà Nội 2,024CNY
Quảng Châu Đà Nẵng 1,601CNY
Quảng Châu Hà Nội 1,406CNY
Quảng Châu Tp.Hồ Chí Minh 1,373CNY
Thành Đô Hà Nội 1,274CNY
Hàng Châu Đà Nẵng 1,892CNY
Thượng Hải Hà Nội 1,998CNY
Thượng Hải Tp.Hồ Chí Minh 1,965CNY
Hongkong Hà Nội 1,282HKD
Hongkong Tp.Hồ Chí Minh 1,243HKD
Đài Bắc Tp.Hồ Chí Minh 4,839TWD
Đài Bắc Hà Nội 4,995TWD
Cao Hùng Tp.Hồ Chí Minh 4,839TWD
Cao Hùng Hà Nội 4,995TWD
Seoul Hà Nội 269,800KRW
Seoul Tp.Hồ Chí Minh 293,300KRW
Seoul Đà Nẵng 264,100KRW
Seoul Nha Trang 266,500KRW
Busan Hà Nội 264,800KRW
Busan Tp.Hồ Chí Minh 288,300KRW
Tokyo Hà Nội 44,000JPY
Tp.Hồ Chí Minh
Osaka Hà Nội 44,430JPY
Tp.Hồ Chí Minh
Fukuoka Hà Nội 42,360JPY
Tp.Hồ Chí Minh
Nagoya Hà Nội 43,960JPY
Tp.Hồ Chí Minh
Tokyo Danang 43,480JPY
Frankfurt Hà Nội 608EUR
Tp.Hồ Chí Minh
Moscow Hà Nội 28,712RUB
London Hà Nội 527GBP
London Tp.Hồ Chí Minh 523GBP
Paris Hà Nội 672EUR
Paris Tp.Hồ Chí Minh 667EUR

Lưu ý:

  • Giá bao gồm các loại thuế, phí, phụ thu.
  • Giá vé khuyến mãi chỉ bán trong trong 5 ngày từ 03/02/2020 tới 07/02/2020
  • Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng

Liên hệ đặt vé ưu đãi Đầu tháng giá tốt 

Đặt vé khuyến mãi tại đại lý vé máy Việt Mỹ

+ Đặt vé qua Hotline: 0908 957 888 – 0917 999 035

+ Hoặc mua vé trực tiếp tại đại lý Việt Mỹ địa chỉ số 56, Nguyễn Thị Thập, P.Bình Thuận, Quận 7, TPHCM

CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ