Khởi đầu 2020 Vietnam Airlines ưu đãi 10% giá vé nội địa và quốc tế

Khởi đầu 2020 Vietnam Airlines ưu đãi 10% giá vé nội địa và quốc tế

Hãy khởi đầu 2020 với kế hoạch cho những chuyến đi bất tận cùng Vietnam Airlines. Hãng hàng không Vietnam Airlines ưu đãi 10% cho các hành trình nội địa và quốc tế khi mua vé từ 01/01/2020 đến 05/01/2020. Nhanh tay đặt vé ưu đãi ngay thôi!

Liên hệ đặt vé: 0908 957 888 – 0917 999 035

Khởi đầu 2020 Vietnam Airlines ưu đãi 10% giá vé nội địa và quốc tế
                      Khởi đầu 2020 Vietnam Airlines ưu đãi 10% giá vé nội địa và quốc tế

Chi tiết các hành trình khuyến mãi

Hành trình Mức giảm Mức giá áp dụng Thời gian bay
Chặng bay khởi hành từ Việt Nam Chặng bay khởi hành từ Quốc tế về Việt Nam
Từ Hà Nội đi Đà Nẵng/Đà Lạt/Nha Trang/Phú Quốc/Huế/Qui Nhơn/Chu Lai/Đồng Hới/Tuy Hòa 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/01/2020-24/01/2020 

31/01/2020-28/04/2020 

02/05/2020-31/05/2020

Từ Hải Phòng/Cần Thơ/Nha Trang/Buôn Mê Thuột/Vân Đồn/Đà Lạt đi Đà Nẵng 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/01/2020-24/01/2020 

31/01/2020-28/04/2020 

02/05/2020-31/05/2020

Từ Tp. Hồ Chí Minh đi Phú Quốc 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/01/2020-24/01/2020 

31/01/2020-28/04/2020 

02/05/2020-31/05/2020

Từ Đà Nẵng/Đà Lạt/Nha Trang/Phú Quốc/Huế/Qui Nhơn/Chu Lai/Đồng Hới/Tuy Hòa đi Hà Nội 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm) 02/01/2020-26/01/2020 

11/02/2020-30/04/2020 

05/05/2020-31/05/2020

Từ Đà Nẵng đi Hải Phòng/Cần Thơ/Nha Trang/Buôn Mê Thuột/Vân Đồn/Đà Lạt 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm) 02/01/2020-26/01/2020 

11/02/2020-30/04/2020 

05/05/2020-31/05/2020

Từ Phú Quốc đi TP. Hồ Chí Minh 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm) 02/01/2020-26/01/2020 

11/02/2020-30/04/2020 

05/05/2020-31/05/2020

Từ Tp. Hồ Chí Minh đi Hà Nội/Hải Phòng/Vinh/Buôn Mê Thuột/Pleiku/Đồng Hới/Thanh Hóa/Vân Đồn/Chu Lai/Qui Nhơn/Huế/Nha Trang/Đà Lạt/Đà Nẵng 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/01/2020-08/01/2020 

30/01/2020-29/04/2020 

02/05/2020-21/06/2020

Từ Hà Nội đi Vinh/Cần Thơ 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/01/2020-08/01/2020 

30/01/2020-29/04/2020 

02/05/2020-21/06/2020

Từ Buôn Mê Thuột/Pleiku đi Hà Nội 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/01/2020-08/01/2020 

30/01/2020-29/04/2020 

02/05/2020-21/06/2020

Từ Hà Nội/Hải Phòng/Vinh/Buôn Mê Thuột/Pleiku/Đồng Hới/Thanh Hóa/Vân Đồn/Chu Lai/Qui Nhơn/Huế/Nha Trang/Đà Lạt/Đà Nẵng đi Tp. Hồ Chí Minh 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm)  

02/01/2020-26/01/2020 

11/02/2020-02/05/2020 

04/05/2020-21/06/2020

Từ Vinh/Cần Thơ đi Hà Nội 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm) 02/01/2020-26/01/2020 

11/02/2020-02/05/2020 

04/05/2020-21/06/2020

Từ Hà Nội đi Buôn Mê Thuột/Pleiku 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm) 02/01/2020-26/01/2020 

11/02/2020-02/05/2020 

04/05/2020-21/06/2020

Các hành trình nội địa còn lại 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông tiết kiệm và Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/01/2020-30/06/2020
Giữa Việt Nam và Malaysia 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm)  03/01/2020-23/01/2020 

31/01/2020-28/04/2020 

02/05/2020-30/06/2020

 03/01/2020-26/01/2020 

02/02/2020-01/05/2020 

05/05/2020-30/06/2020

Giữa Việt Nam và Thái Lan 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm)  

04/01/2020-28/01/2020 

02/02/2020-14/04/2020 

20/04/2020-28/04/2020 

02/05/2020-30/06/2020

 

08/01/2020-24/01/2020 

29/01/2020-10/04/2020 

15/04/2020-30/04/2020 

05/05/2020-30/06/2020

Giữa Việt Nam và Singapore 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm)  

03/01/2020-23/01/2020 

31/01/2020-28/04/2020 

02/05/2020-30/06/2020

 

03/01/2020-20/01/2020 

24/01/2020-26/01/2020 

02/02/2020-01/05/2020 

05/05/2020-30/06/2020

Giữa Việt Nam và Myanmar 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/01/2020-25/01/2020 

04/02/2020-03/04/2020 

02/05/2020-30/06/2020

01/01/2020-25/01/2020 

04/02/2020-03/04/2020 

02/05/2020-30/06/2020

Giữa Việt Nam và Lào, Campuchia 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/01/2020-17/01/2020 

03/02/2020-03/04/2020 

21/04/2020-30/06/2020

01/01/2020-17/01/2020 

03/02/2020-03/04/2020 

21/04/2020-30/06/2020

Giữa Việt Nam và Indonesia 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm)  

06/01/2020-28/04/2020 

02/05/2020-20/05/2020 

26/05/2020-30/06/2020

 

01/01/2020-09/01/2020 

12/01/2020-01/05/2020 

05/05/2020-15/05/2020 

22/05/2020-30/06/2020

Giữa Việt Nam và Sydney 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm)  

16/02/2020-20/04/2020 

01/05/2020-30/06/2020

08/01/2020-28/01/2020 

02/02/2020-07/04/2020 

13/04/2020-25/06/2020

Giữa Việt Nam và Melbourne 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm)  

16/02/2020-02/04/2020 

10/04/2020-30/06/2020

08/01/2020-28/01/2020 

02/02/2020-24/03/2020 

01/04/2020-18/06/2020

Giữa Việt Nam và Nhật Bản 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm)  

10/01/2020-25/01/2020 

03/02/2020-23/03/2020 

13/04/2020-28/04/2020 

07/05/2020-30/06/2020

 

06/01/2020-17/01/2020 

26/01/2020-25/03/2020 

15/04/2020-27/04/2020 

05/05/2020-30/06/2020

Giữa Việt Nam và Hàn Quốc 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/01/2020-30/06/2020 01/01/2020-30/06/2020
Giữa Việt Nam và Hồng Kông – Trung Quốc 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/01/2020-24/01/2020 

05/02/2020-11/04/2020 

17/04/2020-28/04/2020 

02/05/2020-30/06/2020

01/01/2020-17/01/2020 

26/01/2020-07/04/2020 

13/04/2020-30/04/2020 

05/05/2020-30/06/2020

Giữa Việt Nam và Đài Loan – Trung Quốc 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm)  

03/01/2020-24/01/2020 

11/02/2020-05/04/2020 

10/04/2020-28/04/2020 

02/05/2020-30/06/2020

 

03/01/2020-09/01/2020 

26/01/2020-31/03/2020 

05/04/2020-30/04/2020 

04/05/2020-19/06/2020

Giữa Việt Nam và Nga 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm) 31/01/2020-29/04/2020 

22/05/2020-30/06/2020

01/01/2020-24/01/2020 

03/06/2020-30/06/2020

Giữa Việt Nam và Anh 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm)  

11/01/2020-24/01/2020 

09/02/2020-11/04/2020 

27/04/2020-30/06/2020

 

01/01/2020-10/01/2020 

24/01/2020-29/03/2020 

13/04/2020-30/06/2020

Giữa Việt Nam và Đức 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm)  

09/01/2020-19/02/2020 

29/04/2020-30/06/2020

 

01/01/2020-14/01/2020 

24/01/2020-07/02/2020 

04/03/2020-30/06/2020

Giữa Việt Nam và Pháp 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm)  

09/01/2020-19/02/2020 

29/04/2020-30/06/2020

 

01/01/2020-14/01/2020 

24/01/2020-07/02/2020 

04/03/2020-30/06/2020

Giữa Việt Nam và Trung Quốc 10% Tất cả (trừ giá Phổ thông siêu tiết kiệm) 01/01/2020-30/06/2020 01/01/2020-30/06/2020

Lưu ý:

  • Mức giảm chỉ áp dụng trên các chuyến bay do Vietnam Airlines  khai thác.
  • Không áp dụng đồng thời với giá ưu đãi dành cho nhóm 2 người và 4 người (loại giá vé ưu đãi chứa ký tự -G2-, -G4-)

Liên hệ đặt vé khuyến mãi 

Đặt vé tại đại lý vé máy bay Việt Mỹ thông qua: 

  • Hotline: 0908 957 888 – 0917 999 035
  • Địa chỉ: 56 Nguyễn Thị Thập, P.Bình Thuận, Q.7
CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ