Khuyến mãi chào hè Vietnam Airlines 2017 – Trong nước

 

Khuyến mãi chào hè Vietnam Airlines

Vietnam Airlines khuyến mại chào hè 2017 với giá vé máy bay hấp dẫn chỉ từ 299,000 đồng/chiều áp dụng cho các hành trình bay trong nước, tham gia đặt vé từ 13/03 đến 26/03/2017.

==> Xem giá vé quốc tế.

Hành khách có nhu cầu tham gia đặt vé máy bay khuyến mãi Vietnam Airlines trong chương trình Chào hè 2017 có thể liên hệ ngay với phòng vé máy bay Việt Mỹ, đại lý hãng Vietnam Ailines tại TP.HCM.hotline vé máy bay

BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY CHÀO HÈ 2017 VIETNAM AIRLINES

Giá vé 1 chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ Đến Giá vé (VND) Thời gian bay Loại vé
một chiều
Tp. Hồ Chí Minh Nha Trang 299.000 01/04/17-05/04/17 Tiết kiệm đặc biệt
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17
         
Tp. Hồ Chí Minh Quy Nhơn 299.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Đà Lạt 299.000 01/04/17-05/04/17 Tiết kiệm đặc biệt
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17
Tp. Hồ Chí Minh Pleiku 299.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 299.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Phú Quốc 299.000 01/04/17-05/04/17 Tiết kiệm đặc biệt
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17
Tp. Hồ Chí Minh Đồng Hới 399.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Đà Nẵng 399.000 01/04/17-05/04/17 Tiết kiệm đặc biệt
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17
Tp. Hồ Chí Minh Huế 399.000 01/04/17-05/04/17 Tiết kiệm đặc biệt
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17
Tp. Hồ Chí Minh Hải Phòng 699.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Vinh 699.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Thanh Hóa 699.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Hà Nội 699.000 01/04/17-14/06/17 Tiết kiệm đặc biệt
16/08/16-31/10/17

Giá vé 1 chiều từ Hà Nội

Từ Đến Giá vé (VND) Thời gian bay Loại vé
một chiều
Hà Nội Chu Lai 299.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Quy Nhơn 399.000 01/04/17-05/04/17 Tiết kiệm đặc biệt
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17
Hà Nội Đà Nẵng 399.000 01/04/17-05/04/17 Tiết kiệm đặc biệt
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17
Hà Nội Pleiku 399.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Huế 499.000 01/04/17-05/04/17 Tiết kiệm đặc biệt
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17
Hà Nội Vinh 599.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Buôn Ma Thuột 599.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Đà Lạt 699.000 01/04/17-05/04/17 Tiết kiệm đặc biệt
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17
Hà Nội Tp. Hồ Chí Minh 799.000 01/04/17-14/06/17 Tiết kiệm đặc biệt
16/08/17-31/10/17
Hà Nội Nha Trang 799.000 01/04/17-05/04/17 Tiết kiệm đặc biệt
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17
Hà Nội Phú Quốc 799.000 01/04/17-05/04/17 Tiết kiệm đặc biệt
09/04/17-26/04/17
02/05/17-25/05/17
14/08/17-30/08/17
03/09/17-31/10/17
Hà Nội Cần Thơ 799.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt

Giá vé 1 chiều từ Đà Nẵng

Từ Đến Giá vé (VND) Thời gian bay Loại vé
một chiều
Đà Nẵng Hải Phòng 299.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Đà Nẵng Hà Nội 399.000 01/04/17-07/04/17 Tiết kiệm đặc biệt
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17
Đà Nẵng Tp. Hồ Chí Minh 399.000 01/04/17-07/04/17 Tiết kiệm đặc biệt
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17
Đà Nẵng Buôn Ma Thuột 499.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Đà Nẵng Đà Lạt 499.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Đà Nẵng Nha Trang 499.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Đà Nẵng Pleiku 499.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt

Giá vé 1 chiều các điểm bay khác của Vietnam Airlines.

Từ Đến Giá vé (VND) Thời gian bay Loại vé
một chiều
Hải Phòng Đà Nẵng 299.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Đà Lạt Tp. Hồ Chí Minh 299.000 01/04/17-07/04/17 Tiết kiệm đặc biệt
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17
Quy Nhơn Tp. Hồ Chí Minh 299.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Pleiku Tp. Hồ Chí Minh 299.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Buôn Mê Thuột Tp. Hồ Chí Minh 299.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Phú Quốc Tp. Hồ Chí Minh 299.000 01/04/17-07/04/17 Tiết kiệm đặc biệt
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17
Nha Trang Tp. Hồ Chí Minh 299.000 01/04/17-07/04/17 Tiết kiệm đặc biệt
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17
Chu Lai Hà Nội 299.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Đồng Hới Tp. Hồ Chí Minh 399.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Huế Tp. Hồ Chí Minh 399.000 01/04/17-07/04/17 Tiết kiệm đặc biệt
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17
Quy Nhơn Hà Nội 399.000 01/04/17-07/04/17 Tiết kiệm đặc biệt
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17
Pleiku Hà Nội 399.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Buôn Ma Thuột Đà Nẵng 499.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Đà Lạt Đà Nẵng 499.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Nha Trang Đà Nẵng 499.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Pleiku Đà Nẵng 499.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Vinh Hà Nội 599.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Huế Hà Nội 499.000 01/04/17-07/04/17 Tiết kiệm đặc biệt
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17
Buôn Ma Thuột Hà Nội 599.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Đà Lạt Hà Nội 699.000 01/04/17-07/04/17 Tiết kiệm đặc biệt
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17
Hải Phòng Tp. Hồ Chí Minh 699.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Vinh Tp. Hồ Chí Minh 699.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Thanh Hóa Tp. Hồ Chí Minh 699.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt
Nha Trang Hà Nội 799.000 01/04/17-07/04/17 Tiết kiệm đặc biệt
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17
Phú Quốc Hà Nội 799.000 01/04/17-07/04/17 Tiết kiệm đặc biệt
11/04/17-28/04/17
04/05/17-27/05/17
16/08/17-31/08/17
04/09/17-31/10/17
Cần Thơ Hà Nội 799.000 01/04/17-31/10/17 Tiết kiệm đặc biệt

Lưu ý:

  • Giá chưa bao gồm thuế, phí
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
  • Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.
  • Hành lý quy định 7kg xác tay, 20kg ký gửi.

==> Xem giá vé quốc tế.