Khuyến mãi Malaysia Airlines giảm 60% giá vé

Khuyến mãi Malaysia Airlines giảm 60% giá vé
Khuyến mãi Malaysia Airlines giảm 60% giá vé

Khuyến mãi Malaysia Airlines giảm 60% giá vé

Chương trình khuyến mãi hãng hàng không Malaysia Airlines mở bán giữa năm với hàng loạt chuyến bay quốc tế giảm đến 60% giá vé.

Chương trình khuyến mãi mở bán vé từ nay đến 24/06/2018. Cho các hành trình bay từ 11/06/2018 – 31/05/2019.

Công ty cổ phần du lịch vé máy bay Việt Mỹ hân hạnh là đại lý cấp 1 được sự uỷ thác của hãng Malaysia Airlines tại Việt Nam mang đến chương trình khuyến mãi với giá vé cụ thể như sau.

Bảng giá vé khuyến mãi Malaysia Airlines giảm 60% giá vé

* Các chuyến bay đi từ TP.HCM

ĐẾN TỪ USD HẠNG ĐẶT CHỖ LOẠI HÀNH TRÌNH ĐẶT TRƯỚC THỜI GIAN KHỞI HÀNH
Alor Setar 105 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Bangkok 77 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Beijing 210 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Bengaluru 217 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Bintulu 119 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Chennai 203 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Chongqing 182 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Colombo 196 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Delhi 210 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Denpasar-Bali 113 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Dhaka 175 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Fuzhou 210 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Guangzhou 175 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Haikou 210 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Hyderabad 210 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Hồng Kông 112 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Jakarta 113 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Johor Bahru 84 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Kathmandu 210 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Kota Bharu 91 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Kota Kinabalu 126 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Kuala Lumpur 46 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Kuala Terengganu 91 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Kuantan 105 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Kuching 105 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Labuan 126 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Langkawi 86 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Miri 91 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Mumbai 175 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Nanjing 210 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Penang 67 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Phuket 98 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Sandakan 126 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Shanghai 196 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Sibu 91 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Singapore 77 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Surabaya Juanda 113 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Taipei 126 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Tawau 126 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Xiamen 224 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019

* Các chuyến bay  đi từ Hà Nội

ĐẾN TỪ USD HẠNG ĐẶT CHỖ LOẠI HÀNH TRÌNH ĐẶT TRƯỚC THỜI GIAN KHỞI HÀNH
Alor Setar 119 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Bandar Seri Begawan 210 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Bangkok 105 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Bengaluru 259 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Bintulu 126 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Chennai 217 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Colombo 217 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Delhi 231 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Denpasar-Bali 154 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Dhaka 182 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Hyderabad 259 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Jakarta 175 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Johor Bahru 119 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Kathmandu 238 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Kota Bharu 119 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Kota Kinabalu 126 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Kuala Lumpur 84 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Kuala Terengganu 119 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Kuantan 119 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Kuching 126 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Labuan 126 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Langkawi 112 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Manila 196 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Medan Kuala Namu 175 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Miri 126 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Mumbai 175 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Penang 105 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Phuket 140 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Sandakan 126 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Sibu 126 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Singapore 126 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Surabaya Juanda 161 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019
Tawau 126 USD Hạng Phổ Thông Một chiều 24/06/2018 11/06/ 2018-31/05/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÉ MÁY BAY VIỆT MỸ

Hotline: 0908 957 888 – 0917 999 035

Địa chỉ: 56 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM

CHIA SẺ VỚI BẠN BÈ